Дати

Alexander Smolensky

Дати

IV – середина III тис. до н.е. – розселення племен

VIII – VI ст. до н.е. – Велика грецька колонізація

друга половина V – VII ст. – Велике розселення слов'ян

860 р. – похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією

907, 911, 941, 944 рр. – походи князів на Константинополь

882 р. – об’єднання північних та південних руських земель Олегом

988 р. – запровадження християнства як державної релігії

1019-1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві

1036 р. – розгром печенігів князем Ярославом Мудрим

1056 – 1057 рр. – створення Остромирового Євангелія

1097 р. – Любецький з’їзд (снем) князів

1113 р. – укладення «Повісті минулих літ»; початок правління Володимира Мономаха в Києві

1187 р. – перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах; створення «Слова о полку Ігоревім»

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави

1223 р. – битва на р. Калка

1238-1264 рр. – правління Данила Романовича

1240 р. – захоплення Києва монголами

1362 р. – битва на р. Сині Води

1385 р. – укладення Кревської унії

40-і роки XV століття – утворення Кримського ханства

1478 р. – визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

1514 р. – битва під Оршею

1556-1561 рр. – створення Пересопницького Євангелія

1556 р. – заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі

1569 р. – Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої

1586 р. – утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові

1596 р. – Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви

1618 р. – похід козаків під проводом гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного на Москву

1621 р. – Хотинська битва

1625 р. – Куруківська угода

1632 р. – «Пункти для заспокоєння руського народу», утворення Києво-Могилянської колегії

1637-1638 рр. – повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні

1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви

1649 р. – Зборівська битва. Зборівський договір

1651 р. – Берестецька битва. Білоцерківський договір

1652 р. – Батозька битва

1653 р. – Жванецька облога

1654 р. – Переяславська рада; українсько-московський договір («Березневі статті»)

1656 р. – московсько-польське Віленське перемир’я

1658 р. – Гадяцький договір

1659 р. – Конотопська битва

1667 р. – Андрусівське перемир’я

1669 р. – Корсунська угода, визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії

1681 р. – Бахчисарайський мирний договір

1686 р. – «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою

1708 р. – українсько-шведський союз, зруйнування Батурина

1709 р. – зруйнування російськими військами Чортомлицької Січі; Полтавська битва

1710 р. – Конституція Пилипа Орлика

1713 р. – ліквідація козацтва на Правобережній Україна

1734 р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі

1764 р. – остаточна ліквідація гетьманства

1768 р. – Коліївщина

1775 р. – остаточна ліквідація Запорізької Січі

1780-1782 рр. – ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії

1783 р. – закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

1798 р. – видання «Енеїди» І. Котляревського

1828 р. – ліквідація Задунайської Січі

Грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку

1830-1831рр. – польське визвольне повстання

1840 р. – перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка

1846-1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства

1816 р. – створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священників

1833-1837 рр. – діяльність «Руської трійці»

1848 р. – скасування панщини в Галичині; видання першої українськомовної газети «Зоря Галицька»

1805 р. – відкриття університету в Харкові

1834 р. – відкриття університету в Києві

1839 р. – ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі

19 лютого 1861 р. – царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії

1863 р. – Валуєвський циркуляр

1863-1864 рр. – польське національно-визвольне повстання

1876 р. – Емський указ

1868 р. – створення у Львові товариства «Просвіта»

1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукове товариство ім. Т. Шевченка)

1890 р. – створення Русько-української радикальної партії

1899 р. – створення Української Національно-демократичної партії та Української соціал-демократичної партії

1865 р. – відкриття Новоросійського університету

1875 р. – відкриття Чернівецького університету

1900 р. – створення Революційної української партії (РУП), першої політичної партії Наддніпрянської України

1908 р. – створення Товариства українських поступовців (ТУП)

1911-1913 рр. – «справа Бейліса»

1900 р. – обрання А. Шептицького митрополитом греко-католицької церкви

1907 р. – впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків

Серпень 1914 р. – утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України

1914 р. – Галицька битва

1915 р. – утворення Загальної української ради

1916 р. – Брусиловський прорив

Березень 1917 р. -утворення Української Центральної Ради

Квітень 1917 р. – Всеукраїнський Національний конгрес

Червень 1917 р. – Перший Універсал УЦР

Липень 1917 р. – Другий Універсал УЦР

Листопад 1917 р. – Третій Універсал УЦР

22 (9) січня 1918 р. – Четвертий Універсал УЦР, проголошення незалежності УНР

Січень 1918 р. – бій під Крутами

Січень (лютий) 1918 р. – Брестський мирний договір між УНР та державами Четверного союзу

29 квітня 1918 р. – державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського

1 листопада 1918 р. – «Листопадовий зрив» у Львові

13 листопада 1918 р. – проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Листопад 1918 р. – Заснування Української академії наук

14 листопада 1918 р. – утворення Директорії

22 січня 1919 р. – проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР

Грудень 1919 – травень 1920 рр. – Перший «Зимовий похід» Армії УНР

1921-1923 рр. – голод в Україні

1921 р. – утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)

1922 р. – входження УСРР до складу СРСР

1923 р. – початок політики «коренізації» в УСРР

1925 р. – проголошення курсу на індустріалізацію

1928/1929-1932 рр. – перша п’ятирічка

1928 р. – судовий процес у «Шахтинській справі»

1929 р. – початок насильницької колективізації

1930 р. – судовий процес у справі «Спілки визволення України» (СВУ)

1932-1933 рр. – Голодомор в Україні

1934 р. – перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва

1937 р. – ухвалення Конституції УРСР

1937-1938 рр. – «Великий терор»

1920 р. – підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії

1923 р. – визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі; саморозпуск уряду ЗУНР

1925 р. – утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)

1929 р. – утворення Організації українських націоналістів (ОУН)

1930 р. – проведення польською владою акції «пацифікація»

1938 р. – надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини

15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України

23 серпня 1939 р. – радянсько-німецький договір про ненапад і таємний протокол до нього («пакт Молотова-Ріббентропа»)

1 вересня 1939 р. – початок Другої світової війни

17 вересня 1939 р. – вторгнення Червоної армії на територію Західної України

Червень 1940 р. – вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини

22 червня 1941 р. – напад Німеччини на СРСР

30 червня 1941 р. – проголошення Акта відновлення Української Держави

14 жовтня 1942 р. – створення Української повстанської армії (УПА)

Грудень 1942 р. – початок вигнання нацистських загарбників з України

6 листопада 1943 р. – визволення Києва від нацистських окупантів

Січень – лютий 1944 р. – Корсунь-Шевченківська наступальна операція

28 жовтня 1944 р. – завершення вигнання нацистських окупантів зі всієї території України

9 травня 1945 р. – День перемоги над нацистською Німеччиною

2 вересня 1945 р. – завершення Другої світової війни

1945 р. - входження Закарпаття до складу УРСР

Квітень 1945 р. – Україна – співзасновниця Організації Об’єднаних Націй (ООН)

Березень 1946 р. – «саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

1946-1947 рр. – голод в Україні

Квітень-липень 1947 р. – проведення польською владою операції «Вісла»

1953-1954 рр. – повстання політичних в’язнів в сталінських концтаборах. Ліквідація ГУЛАГу

Лютий 1954 р. – входження Кримської області до складу УРСР

1956 р. – ХХ з’їзд КПРС, засудження культу особи

1957 р. – запуск першого штучного супутника Землі, початок «космічної ери»

1959 р. – утворення Української робітничо-селянської спілки

1961 р. – перший політ людини в Космос (Юрій Гагарін)

1965 р. – реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа»); перша хвиля арештів дисидентів

1972 р. – зміна політичного керівництва УРСР; масові арешти дисидентів

1976 р. – утворення Української Гельсінської групи

Квітень 1985 р. – початок «перебудови»

26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильській АЕС

Вересень 1989 р. – створення народного руху України за перебудову

Березень 1990 р. – проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

16 липня 1990 р. – ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України

Жовтень 1990 р. – «Революція на граніті»

24 серпня 1991 р. – ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України

1 грудня 1991 р. – проведення Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України. Обрання Президентом України Л. Кравчука

6 грудня 1991 р. – заснування Збройних Сил України

Липень 1994 р. – обрання Л. Кучми Президентом України

1995 р. – обрання України членом Ради Європи (РЄ)

28 червня 1996 р. – ухвалення Конституції України

Вересень 1996 р. – запровадження національної грошової одиниці – гривні

Жовтень-грудень 2004 р. – «Помаранчева революція», обрання Президентом України В. Ющенка

2008 р. – вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ)

Січень 2010 р. – обрання В. Януковича Президентом України

Листопад 2013 – лютий 2014 рр. – «Революція Гідності», повалення режиму В. Януковича

Червень 2014 р. – обрання П. Порошенка Президентом України

2014 р. – підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС)

Вересень 2014 р. -, лютий 2015 р. – Мінські угоди

updated: 15/01/2017 19:20

91.03%
0

    У Вас немає прав на додавання коментарів

    "ЗНО з історії за 45 хвилин" Онлайн курс

    Натисни тут, щоб зареєструватися