Тема 01. Стародавня історія України

Періоди давньої історії України. Кам’яний вік: давній (палеоліт) - тривав близько 1 млн років, закінчився 10 тис. років тому; середній (мезоліт) - 10 - 7 тис. років тому; новий кам’яний вік (неоліт) - 7 - 5 тис. років тому; мідний вік (енеоліт) - IV - III тис. до н.е.; бронзовий вік - II - початок І тис. до н.е.; залізний вік - розпочався в І тис. до н.е. і тривав до перших століть нашої ери. Перші люди на території України з’явилися майже 1 млн років

Тема 02. Історія середньовічної України

Прямі предки українців — сім союзів східнослов’янських племен, чиї назви зберіг літопис «Повість минулих літ»: поляни, деревляни, волиняни (поряд з цією назвою літописець вживає ще назви «дуліби» та «бужани»), хорвати, уличі, тиверці, сіверяни. Це політичні союзи державного типу («землі», «княжіння», тобто володіння князя), які не були повноцінними державами. Одним із перших у VII ст. виник Дулібський союз. Політичний розвиток Полянського союзу племен

Тема 03. Історія України другої половини XVI - середини XVII ст.

У Великому князівстві Литовському феодально-кріпосницькі відносини юридично були оформлені Литовськими статутами (кодекси законів феодального права): 1529 р. - І Литовський статут; 1566 р. - II Литовський статут; 1588 р. - III Литовський статут (остаточне закріпачення українських селян). Люблінська унія 1569 р. 1 липня 1569 р. Польща і Велике князівство Литовське

Тема 04. Історія України середини XVII ст. - 80-х років XVII ст.

Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування. Причини війни: 1) Соціально-економічні: а) посилення експлуатації селян (зростають панщина, натуральні та грошові податки); б) збільшення поборів із селян орендарями маєтків, що їх феодали здавали в користування; в) економічні утиски міщан, обмеження міського самоврядування (магдеб

Тема 05. Історія України наприкінці XVII - XVIII ст.

Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII — початку XVIII ст. Гетьманування Івана Мазепи (1687 - 1709). Обраний за згодою російського уряду, уклав нові умови українського договору - Коломацькі статті, які були спрямовані на цілковиту ліквідацію Української держави. Зовнішня політика. Мета - поширити територію Гетьманщини на відвойовану в Польщі Правобережну Україну, а т